Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Podania o warunki/powtarzanie itp - ZARZĄDZENIE DZIEKANA
Notice for: MWSLIT
Date of publication: 9/8/2020
Date of validity: 11/30/2021
Contents:
        
W załączniku Zarządzenie Dziekana w sprawie terminów składania wniosków.

Najważniejsze informacje w skrócie:
- podania o zaliczenia warunkowe/powtarzanie semetru można składać maksymalnie do 15 października2020. 
Można mailowo, prosimy jednak by nie zostawiać tego na ostatnią chwilę i wszystko złożyć we wrześniu, przed rozpoczęciem zajęć.

- podanie o wznowienie po urlopie - do 30 września 2020 

Po złożeniu podania Dziekan rozpatruje wniosek. Decyzja wraz z odpowiednią opłatą znajdzie się w zakładce Teczka/historia. Oryginał decyzji - do odbioru w dziekanacie.

Niezłożenie wniosku w terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Dziekanat
      
Author: Kurda Barbara
Zarządzenie nr 05-2020 - procedury....docx
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b28 Copyright (c) 2020 APR System