Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: ZAŚWIADCZENIA - ważne informacje / Certificates
Notice for: MWSLIT
Date of publication: 8/5/2020
Date of validity: 6/30/2021
Contents:
        For English scroll below
Drodzy studenci,
poniżej ważne informacje dotyczące zaświadczeń:

-zaświadczenia o statusie studenta, kontynuacji studiów, wydaje DZIEKANAT. Prosimy pisać do nas na : dziekanat@msl.com.pl 
i koniecznie dodać cel zaświadczenia (np. karta pobytu, wiza, praca) oraz podpisać się nazwiskiem i nr albumu. Zawsze odpisujemy kiedy zaświadczenie jest gotowe do odbioru

-zaświadczenia o opłatach, faktury, nr rachunku itp wydaje DZIAŁ ROZLICZEŃ (pokój nr 3): rozliczenia@msl.com.pl - prosimy, by nie pisać w tej sprawie do Dziekanatu


Dear students,
- certificates of student status and continuation of studies are issued by the Dean's Office - DZIEKANAT. Please write to us at: dziekanat@msl.com.pl and add the purpose of the certificate (e.g. residence card, visa, work) and sign your name and Student ID number. We always write back when the certificate is ready for collection

- payment confirmations, invoices etc. are issued by the Student's Payment Department - DZIAŁ ROZLICZEŃ (room 3): rozliczenia@msl.com.pl - please do not write to the Dean's Office in that matter

      
Author: Kurda Barbara
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b28 Copyright (c) 2020 APR System